Zastupitelstvo obce

Kontakty

  • František Plocek,  zastupitel (starosta obce), tel.: 725 101 309
  • Antonín Bednář,  zastupitel (místostarosta obce), tel.: 777 008 279
  • Bronislav Berka, zastupitel
  • Petra Málková, zastupitel
  • Kamil Cech, zastupitel
  • Tomáš Cech. zastupitel
  • Michal Sýkora, zastupitel