OZV č. 2/2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohušice

Vložil Obec Bohušice | 09.05.2017