Dnes je Čtvrtek 25. 04. 2024, svátek slaví Marek

OZV č. 4/2011

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2011, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

Obec Bohušice

 

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2011,

 

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů 

na veřejných prostranstvích

 

 

    Zastupitelstvo obce Bohušice se na svém zasedání dne 19.8.2011 usneslo vydat na základě § 24 odstavce 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písmenem d) a § 84 odstavcem 2) písmenem h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Bohušice.

 

Článek 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

  1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) v obci:
  1. na veřejných prostranstvích v obci Bohušice, je možný pohyb psů pouze na vodítku.
  2. při konání akcí na veřejném prostranství (kulturní a sportovní akce), je pohyb psů dovolen pouze na vodítku a s náhubkem, přičemž některé druhy psů nejmenšího vzrůstu, pokud to nebude vhodné, mít náhubek nemusí.
  1. Splnění povinností stanovených v odstavci 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

 

Článek 3

Sankce

  1. Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních předpisů 2), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.
  2. V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy zvířat se jedná o přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný dle zákona 3).

 

Článek 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se OZV č. 1/1991 ze dne 3. 5. 1991 o čistotě a zlepšení životního prostředí v obci.

 

Článek 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

Antonín Bednář

místostarosta obce

 

 

František Plocek

starosta obce

 

 

 

  1. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
  2. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  3. § 47 odstavec 1) písmeno d)  zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 58 odstavec 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.8.2011

Sňato z úřední desky dne:            5.9.2011

Vložil Obec Bohušice | 20.08.2011