Dnes je Pondělí 24. 06. 2019, svátek slaví Jan

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
  Obec Bohušice
   
 2. Důvod a způsob založení
  Na základě ustanovení čl. 99 Ústavy ČR a ustanovení § 151 zákona 128/2000 Sb., O obcích,
  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, je obec Bohušice územním samosprávným celkem. Dle § 2 zákona o obcích je obec Bohzšice veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
   
  Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
   
 3. Organizační struktura
  Obec Bohušice, tel.: 568 441 326

  Zastupitelstvo obce
  František Plocek,  zastupitel (starosta obce), tel.: 725 101 309
  Antonín Bednář,  zastupitel (místostarosta obce), tel.: 777 008 279
  Miroslav Bém, zastupitel (předseda finančního výboru)
  Jan Kostelecký, zastupitel (předseda kontrolního výboru)
  Bronislav Berka, zastupitel (člen kontrolního výboru)
  Petra Málková, zastupitel (člen finančního a kontrolního výboru)
  Milena Zikmundová, zastupitel (člen finančního výboru)
   
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
   Obec Bohušice
   Bohušice 37
   675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Obec Bohušice
   Bohušice 37
   675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
  3. Úřední hodiny
    Úterý  17:00-19:00 hodin 
  4. Telefonní čísla
   pevná linka: 568 441 326
  5. Čísla faxu
  6. Adresa internetové stránky
   oficiální: http://www.obec-bohusice.cz
  7. Adresa e-podatelny
   podatelna: ou.bohusice@volny.cz
  8. Další elektronické adresy
   oficiální: ou.bohusice@volny.cz
    
 5. Případné platby lze poukázat
  Číslo účtu: 12821711, kód banky: 0100
   
 6. IČO
  00376078
   
 7. DIČ
   
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
   1. http://www.obecbohusice.cz/uredni-deska
    1. http://www.obecbohusice.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni
   2. Závěrečný účet obce Bohušice za rok 2015
   3. Závěrečný účet 2014
  2. Rozpočet
   1. Rozpočet 2016 [PDF, 588 kB]
    Rozpočet obce Bohušice byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 4.3.2016 pod č.us. 16/3
   2. Rozpočet obce 2015 [PDF, 549 kB]
   3. Rozpočet obce 2014
 9. Žádosti o informace
  Informace lze získat: 
  a) osobně - v kanceláři obecního úřadu 
  b) telefonicky - 568 441 326
  c) poštou - na adrese obecního úřadu 
  d) mailem - ou.bohusice@volny.cz
   
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádosti a další podání lze podat: 
  a) osobně - v kanceláři obecního úřadu 
  b) poštou - na adrese obecního úřadu 
  d) datovou schránkou - tfta9n7
   
 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených obecnou úpravou správních řízení dle zákona 500/2004 Sb.,správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon
   
 12. Formuláře
   
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  portal.gov.cz/portal/obcan/situace
   
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

 1. Vyhlášky a nařízení
 2. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
    
 3. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
  2. Výhradní licence

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace