Rokytná - ekologický mikroregion - Pozvánka na VH, návrh rozpočtu 2019, Návrh SVR